คัดสรรสินค้า มาเพื่อคุณลูกค้า เจ้าของกิจการ

ติดต่อ ขอใบเสนอราคาต้องทำอย่างไรบ้าง

1) สแกน QR CODE ตามที่ให้ไว้ หรือ ช่องทางอีเมล
2) ติดต่อช่องทาง Email : easyit-sale@outlook.com
3) ช่องทางเบอร์  Tel : 063- 225-1204 คุณแม็กซ์
4) ขอใบเสนอราคา ส่งข้อมูลดังนี้ 

     4.1) ชื่อบริษัท ที่จะให้ออกใบเสนอราคา Tax ID : 

    4.2) ชื่อ -เบอร์ ผู้ติดต่องาน (เผื่อต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) 

    4.3) รายละเอียดสินค้า หรือ แคปรูปหน้าสินค้า ส่งมาให้เราก็ได้ครับ