คัดสรรสินค้า มาเพื่อคุณลูกค้า เจ้าของกิจการ

วิธีการติดตั้งการใช้งาน Queue-500

เครื่องเรียกไร้สาย ราคา

วิธีการใช้งานเครื่องเรียกคิว Queue-500

ขั้นตอนการ เปิดเครื่องใช้งาน

 1. เครื่องไม่มีสวิตซ์ เปิด / ปิด ในการใช้งาน เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย
 2. หมุนเสา รับสัญญาณเข้ากับตัว Host
 3. วาง Pagger / ตัวคิว ลงที่ตำแหน่งชาร์จ ยกออกใช้งานได้เลย

ปิดเครื่องหลังเลิกใช้งาน ทำอย่างไร ?

 • วาง Pager ลงที่ชาร์จ และที่ Keyboard กด 999 + call ( รูปโทรออก)
 • จะเปิดการใช้งาน ทำอย่างไร เสียบปลั๊กไฟ ก็ใช้งานได้แล้ว

วิธีการใช้งานต้อง ทำอย่างไร ? หลังเปิดเครื่องใช้งานปกติ

 • นำตัว Pager ให้ลูกค้า
 • ที่แป้นคีย์บอร์ด กดหมายเลขที่เราต้องการ + โทรออก เช่น 2 + โทรออก
 • ที่ตัว Pager / ตัวคิว จะแจ้งเตือน
 • หลังได้รับ Pager / ตัวคิว คืนจากลูกค้า วางที่ตำแหน่งการช่องชาร์จ

วิธีการเพิ่มเลขคิว/เปลี่ยนเลขคิว ต้องทำอย่างไร ?

*** ก่อนจะเพิ่มคิว/เปลี่ยนเลขคิว ให้ทำทีละตัว (เพราะถ้าเปลี่ยนพร้อมกัน เลขคิวจะทับกัน)

 • นำ Pager หรือ ตัวคิว ที่เราจะเปลี่ยน / เพิ่ม วางลงตำแหน่งช่องชาร์จ ช่องไหนก็ได้
 • *** กดรูป ฟันเฟื่อง — เลื่อนหา F1 — กด โทรออก (รูปโทรศัพท์)
 • ดึงตัว Pager หรือ ตัวคิว ออกจากช่องชาร์จแบต (ไฟจะติดค้าง รอให้รอใส่เลขคิวใหม่)
 • กดเลขที่เราต้องการ เช่น 22 กด โทรออก (รูปโทรศัพท์) *** ถ้ากดไม่ทัน ให้ไปเริ่มที่ ขั้นตอนที่ 2 ใหม่
 • กดปุ่ม ย้อนกลับ หรือ Delect 2 ครั้ง *** จนเห็นหน้าจอ กลับไป 000
 • ทดลอง กด หมายเลขที่เราตั้งไว้ 22 + โทรออก
 • ถ้าถูกต้อง ตัวคิวจะแจ้งเตือน

วิธีการเปลี่ยนโหลดการแจ้งเตือน ทำอย่างไร ?

*** โหมดการแจ้งเตือน ของเครื่องเรียกคิว Queue-500 มี 7 โหมดให้เลือกใช้งาน

หลังจากเปิดเครื่องเรียกคิวแล้ว ให้นำตัว Pager หรือ ตัวคิว วางที่ตำแหน่ง ช่องชาร์จ

 • กดรูป ฟันเฟื่อง — กดลูกศร เลื่อน ขึ้น – เลื่อน ลง เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน
  • 004 เลือกเสียงอย่างเดียว
  • 005 สั่นอย่างเดียว
  • 006 ไฟ LED อย่างเดียว
  • 007 เสียง + สั่น
  • 008 LED + สั่น
  • 009 เสียง + LED
  • 010 เสียง + สั่น + LED ( โหมดที่ใช้งานปกติ)
 • กด โทรออก (รูปโทรศัพท์)
 • กดปุ่ม ย้อนกลับ ( Delet) ให้หน้าจอขึ้น 000
 • เสร็จสิ้นการตั้งค่าทดสอบ ฟังก์ชันการใช้งาน โดยกด Call ดู

 

#เสี่ยแม็กซ์ไอที