คัดสรรสินค้า มาเพื่อคุณลูกค้า เจ้าของกิจการ

สำหรับโฆษณาสินค้าหน้าร้าน เพื่อโปรโมทราคาสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ มีหลายแบบให้เลือกใช้งานทั้งติดตั้ง Indoor , Outdoor , Hang , In lift เป็นแบบแสดงวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รองรับฟังก์ชัน Wifi , Lan สามารถเปลี่ยนเนื้อหา ออนไลน์ได้ หรือตั้งเวลาการแสดงเนื้อหาหรือ Content ได้ ช่องทางติดต่อ Line ID : stocker1723 , Tel 063-225-1204

Digital Signage รุ่ HL1000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน เคลื่อนย้ายง่าย แสดง Content เป็นตั้งเหมาะกับร้านกาแฟ เครื่องดื่ม

1) แสดงสินค้าเป็น Video 

2)มีวีดีโอ เทรนนิ่ง ฟังก์ชันการใช้งาน

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) สำหรับวางหน้าร้าน Indoor

Digital Signage รุ่น HL1000 OD

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าเป็น Video ภาพสไลด์ 

2) เคลื่อนย้ายง่าย มีล้อเพื่อการย้าย

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) สำหรับวางหน้าร้าน OUTDOOR

Digital Signage รุ่น HL2000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน การแสดง Content ไม่เต็มจอ

1) แสดงสินค้าเป็น Video ภาพสไลด์ 

2) แสดง วีดีโอ content ด้านเดียว

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) แสดงวีดีโอ ชนิดแบบไม่เต็มจอ

Digital Signage รุ่น HL2000F

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าเป็น Video ภาพสไลด์ 

2) แสดง วีดีโอ content ด้านเดียว

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) แสดงวีดีโอ ชนิดแบบเต็มจอ

5) เหมาะกับการโปรโมทสินค้า ต้องโชว์นายแบบ นาบแบบด้วย เช่น นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้า กางเกง

Digital Signage รุ่น HL2000H

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่นหน้าร้าน

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า INDOOR

3) แสดง Content แนวนอน เหมาะโฆษณาเครื่องดื่ม 

4) รับประกันสินค้า 2 ปี 

5) มีล้อเลื่อนให้ง่ายต่อการโยกย้าย 

 

Digital Signage รุ่น HL2000OD

เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน สำหรับติดตั้งใช้งาน Ourdoor

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่นหน้าร้าน

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า OUTDOOR

3) แสดง Content แนวตั้ง เหมาะโฆษณาอาหาร สินค้าแฟชั่น

4) รับประกันสินค้า 2 ปี 

Digital Signage รุ่น HL3000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น ในลิฟท์

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า INDOOR

3) แสดง Content แนวนอน แนวตั้งได้ 

4) รับประกันสินค้า 2 ปี

5) ราคาขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอ ***

Digital Signage รุ่น HL4000

ลักษณะการติดตั้งต้องติดแบบแขวนหน้าร้าน 

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น ในร้าน เมนูอาหาร สินค้าแนะนำ

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า INDOOR

3) แสดง Content แนวนอน แนวตั้งได้

4) ลักษณะการติดตั้งเป็นแบบแขวนหน้าร้าน 

Digital Signage รุ่น HL4000OD

ลักษณะการติดตั้งเหมาะกับการติดตั้ง งาน Outddor ป้ายรถเมล์ หน้าพิพิธภัณฑ์

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น ในร้าน เมนูอาหาร สินค้าแนะนำ

2) ใช้สำหรับโปรโมทงานแสดง แสดง Content เป็นแบบ Video 

3) รับประกันสินค้ายาวนานถึง 2 ปี 

Digital Signage รุ่น HL4400

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าในห้างสรรพสินค้า

2) ลักษณะการติดตั้งจะเป็นแบบแขวนในร้าน หรือห้อยในร้าน แสดงหน้าจอได้ 2 ด้าน

3) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าในห้างสรรพสินค้า

4) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าในห้างสรรพสินค้า

5) รับประกันสินค้า 2 ปี

Digital Signage รุ่น HL6000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้าใหม่

2) เหมาะกับการใช้งานร้านแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กางเกง หรือร้านเครื่องดื่ม

3) แสดง Content เป็นรูปแบบ  Video เปลี่ยนหรือสลับ  Content ได้ง่ายมาก

4) ตัดหรือออกแบบตามขนาด Size หน้าร้านได้ ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาด

.

Digital Signage รุ่น HL2200R

สำหรับวางหน้าร้าน ต้องการฟังก์ชันจอแสดงแบบพิเศษ

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้าใหม่

2) เหมาะกับการใช้งานร้านแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กางเกง หรือร้านเครื่องดื่ม

3) สามารถปรับหมุนหน้าจอได้ ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

4) เคลื่อนย้ายง่ายด้วยระบบ ล้อเลื่อน 

5) รองรับการใช้งานระบบ WIFI รองรับระบบ  Touch 

Digital Signage