คัดสรรสินค้า มาเพื่อคุณลูกค้า เจ้าของกิจการ

Digital Signage

สำหรับโฆษณาสินค้าหน้าร้าน เพื่อโปรโมทราคาสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ มีหลายแบบให้เลือกใช้งานทั้งติดตั้ง Indoor , Outdoor , Hang , In lift เป็นแบบแสดงวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รองรับฟังก์ชัน Wifi , Lan สามารถเปลี่ยนเนื้อหา ออนไลน์ได้ หรือตั้งเวลาการแสดงเนื้อหาหรือ Content ได้ ช่องทางติดต่อ Line ID : stocker1723 , Tel 063-225-1204

Digital Signage รุ่ HL1000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน เคลื่อนย้ายง่าย แสดง Content เป็นตั้งเหมาะกับร้านกาแฟ เครื่องดื่ม

1) แสดงสินค้าเป็น Video 

2)มีวีดีโอ เทรนนิ่ง ฟังก์ชันการใช้งาน

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) สำหรับวางหน้าร้าน Indoor

Digital Signage รุ่น HL1000 OD

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าเป็น Video ภาพสไลด์ 

2) เคลื่อนย้ายง่าย มีล้อเพื่อการย้าย

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) สำหรับวางหน้าร้าน OUTDOOR

Digital Signage รุ่น HL2000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน การแสดง Content ไม่เต็มจอ

1) แสดงสินค้าเป็น Video ภาพสไลด์ 

2) แสดง วีดีโอ content ด้านเดียว

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) แสดงวีดีโอ ชนิดแบบไม่เต็มจอ

Digital Signage รุ่น HL2000F

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าเป็น Video ภาพสไลด์ 

2) แสดง วีดีโอ content ด้านเดียว

3) รับประกันสินค้า 2 ปี 

4) แสดงวีดีโอ ชนิดแบบเต็มจอ

5) เหมาะกับการโปรโมทสินค้า ต้องโชว์นายแบบ นาบแบบด้วย เช่น นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้า กางเกง

Digital Signage รุ่น HL2000H

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่นหน้าร้าน

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า INDOOR

3) แสดง Content แนวนอน เหมาะโฆษณาเครื่องดื่ม 

4) รับประกันสินค้า 2 ปี 

5) มีล้อเลื่อนให้ง่ายต่อการโยกย้าย 

 

Digital Signage รุ่น HL2000OD

เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน สำหรับติดตั้งใช้งาน Ourdoor

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่นหน้าร้าน

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า OUTDOOR

3) แสดง Content แนวตั้ง เหมาะโฆษณาอาหาร สินค้าแฟชั่น

4) รับประกันสินค้า 2 ปี 

Digital Signage รุ่น HL3000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น ในลิฟท์

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า INDOOR

3) แสดง Content แนวนอน แนวตั้งได้ 

4) รับประกันสินค้า 2 ปี

5) ราคาขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอ ***

Digital Signage รุ่น HL4000

ลักษณะการติดตั้งต้องติดแบบแขวนหน้าร้าน 

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น ในร้าน เมนูอาหาร สินค้าแนะนำ

2) เหมาะสำหรับแสดงสินค้า INDOOR

3) แสดง Content แนวนอน แนวตั้งได้

4) ลักษณะการติดตั้งเป็นแบบแขวนหน้าร้าน 

Digital Signage รุ่น HL4000OD

ลักษณะการติดตั้งเหมาะกับการติดตั้ง งาน Outddor ป้ายรถเมล์ หน้าพิพิธภัณฑ์

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น ในร้าน เมนูอาหาร สินค้าแนะนำ

2) ใช้สำหรับโปรโมทงานแสดง แสดง Content เป็นแบบ Video 

3) รับประกันสินค้ายาวนานถึง 2 ปี 

Digital Signage รุ่น HL4400

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าในห้างสรรพสินค้า

2) ลักษณะการติดตั้งจะเป็นแบบแขวนในร้าน หรือห้อยในร้าน แสดงหน้าจอได้ 2 ด้าน

3) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าในห้างสรรพสินค้า

4) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าในห้างสรรพสินค้า

5) รับประกันสินค้า 2 ปี

Digital Signage รุ่น HL6000

สำหรับวางหน้าร้าน เล่นวีดีโอ แสดงสินค้าโปรโมชั่น แนะนำสินค้าในร้าน

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้าใหม่

2) เหมาะกับการใช้งานร้านแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กางเกง หรือร้านเครื่องดื่ม

3) แสดง Content เป็นรูปแบบ  Video เปลี่ยนหรือสลับ  Content ได้ง่ายมาก

4) ตัดหรือออกแบบตามขนาด Size หน้าร้านได้ ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับขนาด

.

Digital Signage รุ่น HL2200R

สำหรับวางหน้าร้าน ต้องการฟังก์ชันจอแสดงแบบพิเศษ

1) แสดงสินค้าโปรโมทชั่น สินค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้าใหม่

2) เหมาะกับการใช้งานร้านแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กางเกง หรือร้านเครื่องดื่ม

3) สามารถปรับหมุนหน้าจอได้ ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

4) เคลื่อนย้ายง่ายด้วยระบบ ล้อเลื่อน 

5) รองรับการใช้งานระบบ WIFI รองรับระบบ  Touch 

          Digital signage คือ ป้ายโฆษณาดิจิทัล หรือจอแสดงผลดิจิทัล ที่ใช้สําหรับแสดงเนื้อหา Content เป็นสื่อโฆษณา วิดีโอ ข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล เหมาะกับการใช้งาน ติดตั้งหน้าร้าน เพื่อแสดงโปรโมชั่น แนะนำสินค้าขายดี แนะนำเปิดตัวสินค้าใหม่

คุณสมบัติหลักของ Digital Signage

 • ใช้จอแสดงผล เช่น จอ LCD, LED, Plasma มาใช้แทนป้ายโฆษณาแบบเดิม แสดงเนื้อหาเป็นรูปแบบ Video ภาพสไลด์

 • สามารถแสดงเนื้อหา Update และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 • ควบคุมจัดการเนื้อหาและโฆษณาได้ทั้งระบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถถเปลี่ยนหาได้หรือ Upload เนื้อหาที่ไหนก็ได้

Download Catalogue

Catalogue on website  คลิกตรงนี้ครับ

ทําไมต้องใช้งาน Digital Signage มีเหตุผลหลักๆ ดังนี้

 • ดึงดูดความสนใจ สร้างการรับรู้และเนื้อหาได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นสื่อวิดีโอและภาพ เคลื่อนไหว สีสัน ดูน่าสนใจกว่าสื่อกระดาษ

 • ติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่จอแสดงผล คอมพิวเตอร์ และระบบเนื้อหา สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันที

 • ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ Content ได้ตลอดเวลา ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งเหมือนป้ายโฆษณาแบบเก่า ระยะยาวประหยัดแน่นอน

 • วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมผู้ชมได้ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ตามหน้างานและเทศการต่างๆ

 • คุ้มค่ากว่าการโฆษณาแบบเดิมในระยะยาว ถึงแม้ต้นทุนตอนแรกจะสูงกว่า

Digital Signage เหมาะสําหรับการใช้งานในพื้นที่หรือธุรกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 • ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า – ติดตั้งจอแสดงสินค้าโปรโมชั่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องสำอาง ร้านเครื่องดื่ม

 • โรงแรม – แสดงข้อมูลห้องพัก สิ่งอํานวยความสะดวก ราคาห้องพัก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และบริการต่างของโรงแรม

 • ร้านอาหาร – แสดงเมนูอาหาร ราคา โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

 • สนามบิน – จอแสดงผลเที่ยวบิน ประกาศต่างๆ

 • งานอีเว้นท์ – จอแสดงข้อมูลกิจกรรม สปอนเซอร์ พร้อมภาพบรรยากาศ บอก Lay out ตำแหน่งหรือร้านเพื่อให้สะดวกกับผู้เดินทางมาชมงาน

 • หน้าลิฟท์ – แสดงข่าวสาร สินค้าของบริษัท เพื่อให้เป็นที่จดจำแบนด์สินค้าของบริษัทเรา

 • จึงเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

จอ Digital Signage ที่ใช้ในการแสดงผล มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่

 • จอ LCD (Liquid Crystal Display) : ทั่วไปจะเป็นจอขนาด 32 – 65 นิ้ว เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร

 • จอ LED : คุณภาพภาพคมชัด อายุการใช้งานยาวนาน

 • จอ Touch Screen : ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาผ่านหน้าจอแบบสัมผัสได้

 • Video Wall : เป็นการนําจอหลายจอมาต่อกัน เหมาะสําหรับงานโฆษณาขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร

 • โดยเลือกใช้จอให้เหมาะกับพื้นที่ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข้อมูล

จอ Digital Signage ที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งาน ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้

 • ความละเอียดสูง เพื่อให้ภาพคมชัด ดูดี ดึงดูดสายตา

 • ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมกับพื้นที่ เลือกขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและเหมาะกับการใช้งานหน้าร้านหรือพื้นที่ ที่ต้องการติดตั้งและแสดงหน้าจอ

 • มุมมองภาพกว้าง มองเห็นได้อย่างทั่วถึง

 • ความสว่างสูง สำหรับพื้นที่ต้องการติดตั้ง OUTDOOR

 • ต้านทานฝุ่นละออง ความชื้น เหมาะกับการใช้งานข้างนอกอาคาร หรือใช้งาน OUTDOOR

วิธีการติดตั้งจอ Digital Signage มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 • เลือกจุดที่จะติดตั้งให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงมุมมอง ระยะห่าง ความสูงที่เหมาะสม

 • ยึดโครงสร้างสําหรับจอ แขวนจอ บนผนัง หรือเพดาน ให้มั่นคงแข็งแรง รองรับน้ําหนัก

 • ต่อสายไฟ และสายสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแสดงผล

 • ติดตั้ง media player เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ Smart TV Box เพื่อเชื่อมต่อเนื้อหาที่จะแสดง

 • ตรวจเช็คสัญญาณ ภาพ และเสียงให้พร้อมใช้งาน หากมีปัญหาให้แก้ไข

 • จัดวางอุปกรณ์ controller, media player ให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย

รับประกันกันสินค้าอย่างไร ?

 • รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม *** สามารถซื้อประกันต่อได้อีก 1 ปี รวมเป็น 3 ปี

 • มีบริการ การใช้งานอย่างไรบ้าง ?

 • ฟรี Training ฟังก์ชันการใช้งาน

 • มีวีดีโอ สอนฟังก์ชันการใช้งาน

 • ฟังก์ชันทำโปรโมชั่นร้าน ทำง่าย ผ่าน Software Management Platform Cloud Space

มีบริการติดตั้งให้ไหมครับ

 • มีบริการติดตั้งให้ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 

 • ค่าบริการติดตั้งจะคิดตามสภาพหน้างานและลักษณะการติดตั้งใช้งานของลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ

 • Email : easyit-sale@outlook.com

 • Tel 063-225-1204

 • Line ID : stocker1723

 • สแกน QR code เพื่อทักแชทได้เลยครับ